Välkommen till Special-forces.se

Här kör vi den hårdaste mest brutala sållningen av länkar du kan föreställa dig. Tror du att din företagslänk är tuff nog, klicka på lägg till företag och se om den håller måttet!

Sveriges historia

Sveriges historia är beskrivningen av Sverige i det förflutna, och av det som innan statsbildning på medeltiden skulle komma att bli Sverige. Det område som idag utgör södra Sverige var sannolikt bebott i de perioder under senaste istiden när landisen inte täckte hela området. Historiska kronologier inleds dock vanligen med bosättningen av Skandinavien när isen drog sig tillbaka för gott, vilket tog sin början för omkring 13 000 år sedan. Landet bosattes först söderifrån via vad som idag är Danmark, senare även från andra väderstreck, och hela dagens Sverige var befolkat några tusental år senare. En stor förändring inträffade när den jordbrukande trattbägarkulturen inflyttade med början för cirka 6200 år sedan, liksom med bronsålderns och järnålderns inträde.

Namnen Svearike och svitjod ("sveafolket") förekommer första gången i det anglosaxiska Beowulfkvädet (i en handskrift bevarad från 1000-talet)[1], och formodas ursprungligen ha använts som benämning på en statsbildning av okänd storlek med centrum i Gamla Uppsala, styrd av svear (svioner, folkgrupp första gången omnämnd i skrift av den romerske historikern Tacitus år 98 e.kr.).